การ "นับ" และการ "เทียบ" ศักราช

     การนับศักราชแบบไทย

     พุทธศักราช (พ.ศ.)

     นิยมใช้ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ โดยเริ่ม "พ.ศ.1" ใน "ปีที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน" "พุทธศักราช" เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บางยุคสมัยต่อมาเปลี่ยนไปใช้ศักราชแบบอื่นบ้าง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ประกาศให้ใช้การนับศักราช พ.ศ.เป็นทางการ มาจนถึงปัจจุบัน

     มหาศักราช (ม.ศ.)   

     เป็นศักราชที่ "พระเจ้ากนิษกะ" กษัตริย์อินเดียตอนเหนือคิดขึ้นมาใช้ เมื่อ พ.ศ.622 หลักฐานที่มีการใช้คือ หลักศิลาจารึก หลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

          การเทียบ ม.ศ. ให้เป็น พ.ศ. ให้ บวก ด้วย 621     (ม.ศ. + 621 = พ.ศ.) 

          การเทียบ พ.ศ. ให้เป็น ม.ศ. ให้ ลบ ด้วย 621      (พ.ศ. - 621 = ม.ศ.)

     จุลศักราช (จ.ศ.)   

     เป็นศักราชที่ "กษัตริย์พม่า" สมัยพุกามเป็นผู้ตั้งขึ้น ได้แพร่มาสู่ไทยสมัยอยุธยา ใช้ในการคำนวณทางโหราศาสตร์ พบมากในพงศาวดาร ตำนาน และจดหมายเหตุ

          การเทียบ จ.ศ. ให้เป็น พ.ศ. ให้ บวก ด้วย 1181   (จ.ศ. + 1181 = พ.ศ.)

          การเทียบ พ.ศ. ให้เป็น จ.ศ. ให้ ลบ ด้วย 1181    (พ.ศ. - 1181 = จ.ศ.)

     รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.)   

     เป็นศักราชที่เริ่มใช้ใน "รัชกาลที่ 5" โดยเริ่มนับ "ร.ศ.1" ใน "ปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์" (พ.ศ. 2325)

          การเทียบ ร.ศ. ให้เป็น พ.ศ. ให้ บวก ด้วย 2325    (ร.ศ. + 2325 = พ.ศ.)

          การเทียบ พ.ศ. ให้เป็น ร.ศ. ให้ ลบ ด้วย 2325      (พ.ศ. - 2325 = ร.ศ.)

     การนับศักราชแบบสากล

     คริสต์ศักราช (ค.ศ.)

     เป็นศักราชของ "คริสต์ศาสนา" เริ่มนับ "ค.ศ. 1" เมื่อ "พระเยซูประสูติ" (ตรงกับ พ.ศ.544)

     ฮิเราะห็ศักราช (ฮ.ศ)

     เป็นศักราชของ "ศาสนาของอิสลาม" เริ่มนับ "ฮ.ศ. 1" ในปีที่ "พระนบี มุฮัมหมัด" ศาสดาของศาสนาอิสลาม "หนีออกจากเมืองเมกกะไปยังเมืองเมดินา" (ตรงกับ พ.ศ.1123)